Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Laboratorija za kontrolisanje KT KONVEX GVT posluje u okviru privrednog društva "KONVEX-gasna i vodo tehnika" d.o.o. i bavi se uslugama kontrolisanja i overavanja merila protoka zapremine gasa i vode (gasomeri i vodomeri)

Ispitna linija za vodomere

Ispitna linija za vodomere

Ispitna linija za gasomere

Ispitna linija za gasomere

 

Postupak overavanja merila

  • Da bi Laboratorija za kontrolisanje mogla da počne sa postupkom kontrolisanja i overavanja merila, vlasnik opreme mora podneti Zahtev za kontrolisanje i overavanje merila. 
  • Zahtev za kontrolisanje i overavanje merila (može se preuzeti na dnu stranice).

  • Uz pravilno popunjen Zahtev obavezno se mora dostaviti popunjen Prilog 1. Prilog zahtevu za overavanje (može se preuzeti na dnu stranice) i dokaz o uplati administrativne takse. Podatke o taksama i naknadama možete pogledati na internet stranici Direkcije za mere i dragocene metale ili klikom na sledeći link. Uputsvo za uplatu administrativne takse može se preuzeti na dnu stranice.

Vrste overavanja merila

Overavanje merila može biti prvo, periodično ili vanredno.

  • Prvom overavanju podležu nova merila, kao i merila koja nisu ranije overavana. Merilo na prvo overavanje podnosi domaći proizvođač, ovlašćeni uvoznik, odnosno ovlašćeni distributer, pravno ili fizičko lice.
  • Periodičnom overavanju podležu merila koja su u upotrebi. Periodično overavanje merila sprovodi se periodično u propisanim vremenskim intervalima za određenu vrstu merila. Merilo na periodično overavanje podnosi vlasnik, odnosno korisnik merila.
  • Vanrednom overavanju podležu merila koja su zbog kvara, odnosno drugih tehničkih nedostataka bila isključena iz upotrebe i na kojima je izvršena popravka, merila na kojima je izvršena prepravka, kao i merila za koja periodično overavanje nije izvršeno u propisanom roku.

U slučaju sumnje u ispravnost merila, zainteresovano lice može tražiti od Direkcije za mere i dragocene metale vanredni pregled merila i izdavanje izveštaja o pregledu. Troškove vanrednog pregleda merila snosi podnosilac zahteva, ako overeno merilo sa važećim žigom zadovoljava propisane metrološke zahteve. Troškove vanrednog pregleda merila snosi lice koje je odgovorno za periodično overavanje merila, ako merilo ne zadovoljava propisane metrološke zahteve.

Kontakt

Sedište firme Sedište laboratorije
“KONVEX-gasna i vodo tehnika” d.o.o.
Batajnički drum 299, sprat 1,
11080 Beograd-Zemun
 
“KT KONVEX GVT”
Ulica JNA 19
26220 Kovin

Galerija slika iz laboratorije

Takse i naknade uz zahtev pdf dokument (0.52MB)
Anketapdf dokument (0.21MB)
Sertifikat o akreditacijipdf dokument (4.23MB)