Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Laboratorija je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) koje je dodelilo SERTIFIKAT O AKREDITACIJI (akreditacioni broj 06-113 od 10.12.2014. godine) kojim se potvrđuje da laboratorija za kontrolisanje “KT KONVEX GVT” zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, te je kompetentna za obavljanje poslova kontrolisanja (koji su specificirani u obimu akreditacije) kao kontrolno telo tipa C.

 

 

Važeći obim akreditacijepdf dokument (0.1MB)
SERTIFIKAT Akreditacijepdf dokument (0.09MB)