Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

IoT daljinsko očitavanje

IoT daljinsko očitavanje

LoRaWAN je vid komunikacije krajnjih uređaja na terenu sa serverom telemetrije. Ogleda se u komunikaciji između uređaja i baznih stanica povezanih na server putem širokopojasnog radio signala. Glavna karakteristika uređaja sa LoRaWAN-om je komunikacija bez smetnji u vidu fizičkih prepreka, tako da uređaji mogu komunicirati iako se nalaze pod zemljom ili su zaklonjeni zgradama i drugim vidovima ...

Laboratorija i servis

Laboratorija i servis

Laboratorija za kontrolisanje KT KONVEX GVT posluje u okviru privrednog društva "KONVEX-gasna i vodo tehnika" d.o.o. i bavi se uslugama kontrolisanja i overavanja merila protoka zapremine gasa i vode (gasomeri i vodomeri)

Telemetrija - daljinsko očitavanje merila

Telemetrija - daljinsko očitavanje merila

Walk-by Sistem za više tipova merila IMR Walk-by System je kompletno rešenje za proces distribucije prirodnog gasa. Visoko efikasno prikupljanje podataka radio vezom bez potrebe za ulaskom u prostorije potrošača. Sa IMR sistemom svi instalirani uređaji za telemetriju su odmah dostupni, i mogu biti očitani i konfigurisani u svako doba dana ili noći, sedam dana u nedelji. Radio komunikacija ...