Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

31. mar 2020.

LoRaWAN je vid komunikacije krajnjih uređaja na terenu sa serverom telemetrije. Ogleda se u komunikaciji između uređaja i baznih stanica povezanih na server putem širokopojasnog radio signala. Glavna karakteristika uređaja sa LoRaWAN-om je komunikacija bez smetnji u vidu fizičkih prepreka, tako da uređaji mogu komunicirati iako se nalaze pod zemljom ili su zaklonjeni zgradama i drugim vidovima prepreka.

Sistem je koncipiran da funkcioniše na talasnoj dužini koja je drugačija od svih komercijalnih komunikacionih uređaja (mobilna telefonija, bežični internet, FM radio, AM radio, posebni kanali za vojsku i policiju, itd.), omogućena je neometana komunikacija visokog procenta uspešnih očitavanja (>98%). Namenjen je da odgovori na sve definisane zahteve IoT-a (Internet of Things).

Odlika uređaja sa LoRaWAN tipom komunikacije jeste mala potrošnja baterije, u zavisnosti od klase komunikacije između uređaja i servera (bazne stanice). U zavisnosti od potrebe, postoje tri klase krajnjih uređaja: klase A, B ili C.

Klasa A - Najmanja snaga, dvosmerni krajnji uređaji:

Komunikaciju u klasi A uvek pokreće krajnji uređaj i u potpunosti je asinhrona, što je i podrazumevana klasa koju moraju podržati svi LoRaWAN krajnji uređaji. Svaki prenos uplink veze može se poslati u bilo koje vreme i prate ga dva kratka prozora za downlink vezu, pružajući mogućnost za dvosmernu komunikaciju ili komande za kontrolu mreže, ako je potrebno. Ovaj tip protokola naziva se ALOHA.

Krajnji uređaj može da uđe u režim mirovanja male snage onoliko dugo koliko je to definisano sopstvenim podešavanjem - ne postoje mrežni zahtevi za periodična buđenja. Zbog toga je klasa A režim rada sa najmanjom snagom, a istovremeno omogućava komunikaciju uplink vezom u bilo kojem trenutku.

Budući da komunikacija downlink veze mora uvek pratiti prenos uplink veze sa rasporedom definisanim aplikacijom krajnjeg uređaja, komunikacija downlink veze mora biti baferovana na mrežnom serveru do sledećeg događaja uzlazne veze. Ovim se omogućava promena konfiguracionih parametara u samom uređaju na terenu, kao i sinhronizacija sata u uređaju prilikom svakog očitavanja.

Sa svim gore napisanim, uređaji imaju veliki broj benefita prilikom korišćenja LoRaWAN tehnologije:

  • Duži radni vek baterije - do tri kalibraciona ciklusa merila potrošnje gasa (15 godina)
  • Niska cena eksploatacije - naknada prilikom korišćenja radio tehnologije bitno redukovana u odnosu na SIM kartice u uređajima
  • Mogućnost kontrole telekomunikacije i pregleda komunikacionih logova od krajnjeg uređaja na terenu do prikaza u softveru
  • Mogućnost integracije velikog broja uređaja razne namene na istu serversku infrastrukturu (očitavanje potrošnje gasa, vode, struje, parking, ulično osvetljenje, itd)
  • Sigurnosni ključ za svaki uređaj ponaosob - vrhunska enkripcija podataka (128bit)
  • Mogućnost implementacije kompletnog sistema u jednoj državi - podaci o potrošnji ne izlaze van granica države

 

Sistem telemetrije koji nudi kompanija „Konvex - gasna i vodo tehnika“ koristi:

1. LORAWAN uređaje klase A renomiranog proizvođača IoT uređaja - AIUT APULSE X3F5

2. Bazne stanice povezane na serversku infrastrukuru putem Ethernet-a ili putem GPRS komunikacije

3. Serversku infrastrukturu uključujući sav neophodan licenirani softver i hardver

IoT by AIUTpdf dokument (7.31MB)
AIUT APULSE X3F5pdf dokument (0.32MB)