Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

03. okt 2019.

Kompanija “Wigersma & Sikkema” osnovana je 1921. godine u gradu Leeuvarden od strane dva frizijska gospodina čija su prezimena dala ime kompanije. Kompanija je započela svoj život kao tehnička trgovačka kompanija. Posle otkrića velike rezerve prirodnog gasa Slochteren u Holandiji 1957, gasna mreža je počela da se gradi. Wigersma & Sikkema je učestvovala u izgradnji benzinskih stanica u ovom razvoju. Ovim putem se kompanija sve više i više uključivala u posao sa prirodnim gasom.

Nastavila je sa izgradnjom benzinskih pumpi sve do 2000. godine. Razvoj vrlo inovativnih proizvoda započeo je 1999. godine kada je Enexis (jedna od vodećih holandskih gasnih distributera) zatražio ponudu od hiljadu trosmernih ventila. Kada je dobijena informacija da će se ovi ventili koristiti za inspekciju stanica za regulaciju pritiska gasa, razvijeno je tehnološki bolje i savršenije rešenje: PLEXOR.

Kompanija razvija, proizvodi i prodaje regulatore pritiska za gas, sisteme za kontrolu stanica za regulaciju pritiska gasa, elektronske korektore zapremine gasa i sisteme za daljinsko očitavanje.